PERFECT POWER--POWER YOUR WORLD!

Contact information

FUJIAN PUFEIKE ELECTROMECHANICAL FACILITY CO., LTD

Add: No. 1, Jiangzhulin, Banzhong District, Fuan City, Ningde City, Fujian Province, China

Mobile:+86-1865938889
Http://www.pfk-power.com    E-mail: 591378485@qq.com